Співбесіда при вступі на основі на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту або диплома фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)

 

1. Види співбесіди

Відповідно до пункту 3 розділу VIII Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіту у ВНМУ ім. М.І. Пирогова спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова на основі ПЗСО або НРК5 є:

 

   1) участь у конкурсному відборі за результатами лише співбесіди з трьох предметів:

 • двох предметів основного блоку: української мови, математики та
 • одного із предметів додаткового блоку: біології / фізики / хімії (на вибір вступника)

з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки;

 

   2) участь у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ з трьох предметів:

 • двох предметів основного блоку: української мови, математики та
 • одного із предметів додаткового блоку: біології / фізики / хімії (на вибір вступника).

 

2. Категорії осіб, які користуються спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди

   1) у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки лише співбесіди з трьох предметів:

 

   2) участь у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди замість результатів НМТ з трьох предметів:

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2023 року (на підставі рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ;
 • особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа);
 • особи, місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року.

 

3. Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі на навчання у вигляді зарахування на підставі позитивної оцінки співбесіди

           - Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

           - Довідка МСЕК про групу та причину інвалідності або Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

 

          Перша категорія: 

            -  Свідоцтво про народження, 

            -  Документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів), 

            -  Посвідчення категорії 1 серії А синього кольору "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__році"

            або Посвідчення категорія 1 серії Б синього кольору "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи"

            або Посвідчення категорія 1 серії Я синього кольору "Потерпілий від радіаційного опромінення"

            або Посвідчення категорії 1 серії Я синього кольору "Учасник ліквідації ядерних  аварій" (категорія 1);

         Друга категорія: 

           -  Свідоцтво про народження, 

           -  Документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів), 

           -  Посвідчення категорії 2 серії Б сірого кольору "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи"

           або Посвідчення категорії 2 серії Я сірого кольору "Потерпілий від радіаційного опромінення"

           або Посвідчення категорії 2 серії А синього кольору "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році" без штампу "Перереєстровано"

           або Посвідчення категорії 2 серії Я синього кольору "Учасник ліквідації ядерних аварій";

        Діти з інвалідністю до 18 років - у зв’язку з Чорнобильською катастрофою: 

          -  Свідоцтво про народження, 

          -  Документ державного зразка  про загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів), 

          -  Посвідчення жовтого кольору, серія Д "Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи" та Вкладка до посвідчення дитини з інвалідністю, пов`язаною з наслідками Чорнобильської  катастрофи;

       Діти померлих осіб з числа часників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (віднесених до категорії 1, 2), смерть  яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до 3 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою: 

          -  Свідоцтво про народження, 

          -  Документ державного зразка про  загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів), 

          -  Посвідчення жовтого кольору, серія Д "Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи",  

          -  Посвідчення категорії 1 або 2 або 3 «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у  19__ році»

          або Посвідчення категорії 2 серії Б сірого кольору "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи"

          або Посвідчення категорії 2 серії Я сірого кольору "Потерпілий від радіаційного опромінення"

          або Посвідчення категорії 2 серії А синього кольору "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році" без штампу "Перереєстровано"

          або Посвідчення категорії 2 серії Я синього кольору "Учасник ліквідації ядерних аварій", 

         -  Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків, 

         -  Довідка (додаток № 2), затверджена Порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженим Постановою;

       Діти потерпілих від Чорнобильської катастрофи (віднесених до категорії 1): 

         -  Свідоцтво про народження, Документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів),

         -  Посвідчення І категорії «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році».

 

 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення):

           - Посвідчення особи з інвалідністю;

           - Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або копія довідки медико-соціальної експертизи;

           - Рекомендація органів охорони здоров'я та соціального захисту населення.

 

4. Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі на навчання у вигляді результатів співбесіди замість НМТ

           -  Посвідчення "Постраждалий учасник Революції Гідності" (Постанова КМУ від 28 лютого 2018 року № 119)

           -  Посвідчення учасника бойових дій (відповідно до Додатку № 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1390).

 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2023 року (на підставі рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови внесення до картки фізичної особи копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти):

           -  Довідка про хворобу згідно з переліком (Форма № 086-3/о);

           -  Витяг з протоколу засідання регламентної комісії при РЦОЯО, у якому зазначено причину відмови.

 • особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей (за умови внесення до картки фізичної особи відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти та медичного висновку, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ:

           -  Довідка про хворобу згідно з переліком (Форма № 086-3/о);

           -  Витяг з протоколу засідання регламентної комісії при РЦОЯО, у якому зазначено причину відмови.

 • особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа):

           -  Листок непрацездатності

           -  або довідка про тимчасову непрацездатність поліцейського, військовослужбовця Національної гвардії України

           -  або довідка про тимчасову непрацездатність військовослужбовця, виданій органом, у сфері управління якого перебуває заклад охорони здоров’я, - для військовослужбовців строкової служби, офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом;

           - або форма первинної облікової документації № 095/о «Довідка №_про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І - IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад»;

          -  або форма первинної облікової документації № 080/о «Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років»;

          -  або індивідуальній програмі реабілітації інваліда № _____ (вікова категорія від 18 років і старше);

          -  або форма первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого»;

          -  або  форма первинної облікової документації № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)».

          -  Довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка, яка містить відомості про реєстрацію місця проживання особи у населеному пункті на тимчасово окупованій території 

 

5. Реєстрація на співбесіду

Заяви для участі у вступних іспитах (співбесіді) подаються через особисті електронні кабінети вступників з 03 липня по 10 липня до 18:00 на бюджет та по 25 липня на контракт.

Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до Приймальної комісії одного із закладів вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.