РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ,

ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ

ДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

НА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 221 СТОМАТОЛОГІЯ

(2 курс)

НА ВІЛЬНІ МІСЦЯ ЛІЦЕНЗОВАНОГО ОБСЯГУ

Ступінь вищої освіти – магістр

Конкурсна пропозиція – небюджетна

Обсяги на контракт – 9

Форма навчання – денна