РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ,

ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ

ДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 ФАРМАЦІЯ,

ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (1 курс)

НА ВІЛЬНІ МІСЦЯ ЛІЦЕНЗОВАНОГО ОБСЯГУСтупінь вищої освіти – магістр

Конкурсна пропозиція – відкрита

Обсяги на контракт – 95

Форма навчання – денна