РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ,

ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ РЕКОМЕНДОВАНІ

ДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

НА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 226 ФАРМАЦІЯ,

ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ (1 курс)

(заочна форма)



Ступінь вищої освіти – магістр

Конкурсна пропозиція – небюджетна

Обсяги на контракт – 45

Форма навчання – заочна



Обов’язковою умовою зарахування є наявність оригіналів документів у Приймальній комісії за обраною спеціальністю.

Вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних/юридичних осіб, мають до 18:00 години 9 вересня 2022 року виконати вимоги для зарахування:

  • подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього;
  • подати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання/національного мультипредметного тесту та/або інші документи, передбачені Правилами прийому;
  • укласти Договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).

Завантажити