СПИСОК ВСТУПНИКІВ,

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 228 ПЕДІАТРІЯ

(ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

ВНМУ ім. М.І. ПИРОГОВА 28.07.2021 РОКУ, ПРОТОКОЛ №13)Ступінь вищої освіти – магістр

Конкурсна пропозиція – відкрита

Максимальний обсяг державного замовлення: 25

Форма навчання – деннаОсоби, які рекомендовані до зарахування на місця державного та регіонального замовлення, зобов’язані до 18:00 години 2 серпня 2021 року виконати вимоги:

  • подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або інші документи, передбачені Правилами прийому;
  • укласти Договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).

Завантажити