РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 228 МЕДИЦИНАСтупінь вищої освіти – магістр

Конкурсна пропозиція – відкрита

Обсяги на контракт: 150

Форма навчання – деннаОбов’язковою умовою зарахування є наявність оригіналів документів за обраною спеціальністю.

Вступники, які мають намір взяти участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних/юридичних осіб, зобов’язані до 18:00 години 15 вересня 2020 року виконати вимоги для зарахування: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до Приймальної комісії ВНМУ ім. М.І. Пирогова, а також укласти Договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).

Завантажити