РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ,

ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ

ДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

НА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 222 МЕДИЦИНА

(2 курс)

НА ВІЛЬНІ МІСЦЯ ЛІЦЕНЗОВАНОГО ОБСЯГУСтупінь вищої освіти – магістр

Конкурсна пропозиція – небюджетна

Обсяги на контракт – 270

Форма навчання – денна