СПИСОК ВСТУПНИКІВ,

РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

ЗА КВОТОЮ-2

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

(ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

ВНМУ ім. М.І. ПИРОГОВА 17.08.2022 РОКУ, ПРОТОКОЛ №13)Ступінь вищої освіти – магістр

Конкурсна пропозиція – відкрита

Обсяг державного замовлення за квотою-2: 2

Форма навчання – деннаОсоби, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення за квотою-2, зобов’язані до 10:00 години 20 серпня 2022 року виконати вимоги:

  • подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікати ЗНО/НМТ та/або інші документи, передбачені Правилами прийому;
  • укласти Договір про навчання між закладом вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників).

Завантажити