РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ,

ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ

ДО ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ/ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

НА НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 225 МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

(2 курс)Ступінь вищої освіти – магістр

Конкурсна пропозиція – небюджетна

Обсяги на контракт – 11

Форма навчання – денна