Положення про студентський гуртожиток, правила внутрішнього розпорядку та студентське самоврядування в гуртожитках ВНМУ ім. М.І. Пирогова