Коди спеціальних умов вступу та документи для їх підтвердження

Код категорії БАК, МБ МАГ Назва категорії Пункт ПП Участь у вступних випробуваннях Пункт ПП Зарахування за державним (регіональним замовленням) Пункт ПП Переведення Умови переведення Код підкатегорії Назва підкатегорії Код документу Назва документу
100 * * особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» Розділ VIII
п. 5
абзац 4

Розділ VIII
п. 6
абзац 3
на основі ПЗСО, НРК5 за результатами лише творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) (склав/не склав)
на основі НРК6, НРК7

за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ (100 - 200 балів)
Розділ VIII,
п. 5
абзац 3
з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки
Розділ VIII
п. 11
абзац 6

у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення 

якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
1100 Особи з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі - Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року (пункт 10 частини другої статті 7).  1001 Посвідчення інваліда війни
1002 Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
або копію довідки медико-соціальної експертизи з висновком про зв'язок інвалідності з подіями Революції Гідності
2100 Особи, які визнані особами інвалідністю внаслідок війни (пункти 11 -14 частини другої статті 7). 1003 Посвідчення інваліда війни 
1004 Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
або копію довідки медико-соціальної експертизи
101 *   особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди Розділ VIII,
п. 5
абзац 5
за результатами лише творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) (склав/не склав) Розділ VIII,
п. 5
абзац 4
з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки       1101 Перша категорія 1012 Свідоцтво про народження
1013 Документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою
або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів)
1011,
1014,
1015,
1016
Посвідчення категорії 1 серії А синього кольору "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році" 
або
Посвідчення категорія 1 серії Б синього кольору "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи"
або
Посвідчення категорія 1 серії Я синього кольору "Потерпілий від радіаційного опромінення"
або
Посвідчення категорії 1 серії Я синього кольору "Учасник ліквідації ядерних аварій" (категорія 1)
2101 Друга категорія 1018 Свідоцтво про народження
10112 Документ державного зразка про загальну середню освіту з відзнакою
або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів)
1017,
1019,
10110,
10111
Посвідчення категорії 2 серії Б сірого кольору "Потерпілий від Чорнобильської катастрофи"
або
Посвідчення категорії 2 серії Я сірого кольору "Потерпілий від радіаційного опромінення"
або
Посвідчення категорії 2 серії А синього кольору "Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році" без штампу "Перереєстровано"
або
Посвідчення категорії 2 серії Я синього кольору "Учасник ліквідації ядерних аварій"
3101 Діти з інвалідністю до 18 років – у зв'язку з Чорнобильською катастрофою 10113 Посвідчення жовтого кольору, серія Д "Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи"
та Вкладка до посвідчення дитини з інвалідністю, пов`язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи
10114 Свідоцтво про народження
10115 Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів)
5101 Діти померлих осіб з числа:

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (віднесених до категорії 1, 2), смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до 3 категорії, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою 
10119 Посвідчення жовтого кольору, серія Д "Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи"
10120 Свідоцтво про народження
10121 Посвідчення категорії  3  «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році»
або один із документів 1011, 1014, 1015, 1016
або один із документів 1017, 1019, 10110, 10111
10122 Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків
10123 Довідка (додаток № 2), затверджена Порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженим Постановою
10124 Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів)
6101 Діти потерпілих від Чорнобильської катастрофи (віднесених до категорії 1) 10125 Свідоцтво про народження
10126 Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів)
10127 Посвідчення І категорії «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 19__ році»
102 *   особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти  (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) Розділ VIII,
п. 5
абзац 6 
за результатами лише творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) (склав/несклав) Розділ VIII,
п. 5
абзац 5
з можливістю зарахування на навчання на підставі отриманої позитивної оцінки           1021 Посвідчення по інвалідності
1022 Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або копія довідки медико-соціальної експертизи
1023 Рекомендація органів охорони здоров'я та соціального захисту населення
103 * * особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України Розділ VIII,
п. 6
абзац 2

Розділ VIII
п. 6
абзац 2
на основі ПЗСО, НРК5
 за результатами творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або співбесіди замість результатів НМТ
(100 - 200 балів)на основі НРК6, НРК7
за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ (100 - 200 балів)
Розділ VIII
п. 8
абзац 2
Квота-1 (ПЗСО, НРК5)  
Розділ VIII
п. 11
абзац 6


Розділ VIII
п. 11
абзац 6
у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення


у вигляді переведення
(за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення  
якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);


якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);
    1031 Посвідчення "Постраждалий учасник Революції Гідності" (Постанова КМУ від 28 лютого 2018 року № 119)
або
Посвідчення учасника бойових дій (відповідно до Додатку № 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 632 )
104 *   діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа Розділ VIII,
п. 8
абзац 5
Результати НМТ або творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) Розділ VIII
п. 8
абзац 5
Квота-1 (ПЗСО, НРК5) Розділ VIII
п. 11
абзац 6
у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1104 Дитина-сирота, в якої померли або загинули батьки 1041 Свідоцтво про народження вступника
1042 Свідоцтво про смерть батьків
1043 Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти
або дитини, позбавленої батьківського піклування,
або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування
2104 Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з позбавленням батьків батьківських прав 1044 Свідоцтво про народження вступника
1045 Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти
або дитини, позбавленої батьківського піклування,
або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування
3104 Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з  відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав 1046 Свідоцтво про народження вступника
1047 Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти
або дитини, позбавленої батьківського піклування,
або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування
4104 Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням батьків померлими 1048 Свідоцтво про народження вступника
1049 Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування,
або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування
5104 Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з відбуванням батьками покарання в місцях позбавлення волі чи перебуванням їх під вартою на час слідства 10410 Свідоцтво про народження вступника
10411 Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти
або дитини, позбавленої батьківського піклування,
або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування
6104 Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з розшуком батьків органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження 10412 Свідоцтво про народження вступника
10413 Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти
або дитини, позбавленої батьківського піклування,
або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
7104 Діти, позбавлені батьківського піклування у зв’язку з тривалою хворобою батьків, що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки 10414 Свідоцтво про народження вступника
10415 Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти
або дитини, позбавленої батьківського піклування,
або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
8104 Розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі; діти, від яких відмовилися батьки; батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції, та безпритульні діти 10416 Свідоцтво про народження вступника
10417 Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти
або дитини, позбавленої батьківського піклування,
або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування
9104 Особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування 10418 Свідоцтво про народження вступника
10419 Свідоцтво про смерть батьків
10420 Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти
або дитини, позбавленої батьківського піклування,
або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. 
105 * * особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ, ЄВІ, ЄФВВ через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900, або копії такого документа) Розділ VIII,
п. 6
абзац 6
Розділ VIII,
п.6
абзац 6
на основі ПЗСО, НРК5
 за результатами творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або співбесіди замість результатів НМТ
(100 - 200 балів)
на основі НРК6, НРК7
за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ (100 - 200 балів)
Розділ VIII,
п. 8
абзац 2
Квота-1 (ПЗСО, НРК5) Розділ VIII
п. 11
абзац 6Розділ VIII
п. 11
абзац 6
у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовленняу вигляді переведення
(за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення 
Якщо конкурсний бал не менший ніж встановлено для отримання рекомендації на місця державного замовленняЯкщо конкурсний бал не менший ніж встановлено для отримання рекомендації на місця державного замовлення
      Копія документа, що засвідчує статус особи з інвалідністю
або
Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
  довідці про тимчасову непрацездатність поліцейського, військовослужбовця Національної гвардії України- для поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України
або
довідці про тимчасову непрацездатність військовослужбовця, виданій органом, у сфері управління якого перебуває заклад охорони здоров’я - для військовослужбовців строкової служби, офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом
або
формі первинної облікової документації № 095/о «Довідка №___ про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І - IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад»  - для учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти
або
формі первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого» - для інших осіб
або
формі первинної облікової документації № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)»
або
Номер електронного медичного висновку про тимчасову непрацездатність та сканкопія РНОКПП та сканкопія паспорту - для зайнятого населення
106 * * особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, які в 2023 році брали участь в основних та додаткових сесіях НМТ, у яких наявне захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому № 1027/900, (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти документа (його копії), що засвідчує статус особи з інвалідністю або дитини з інвалідністю та одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу № 1027/900)     Розділ VIII,
п. 8
абзац 2
Квота-1 (ПЗСО, НРК5) Розділ VIII
п. 11
абзац 6
у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення


Якщо конкурсний бал не менший ніж встановлено для отримання рекомендації на місця державного замовлення       Копія документа, що засвідчує статус особи з інвалідністю
або
Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років
  довідці про тимчасову непрацездатність поліцейського, військовослужбовця Національної гвардії України- для поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України
або
довідці про тимчасову непрацездатність військовослужбовця, виданій органом, у сфері управління якого перебуває заклад охорони здоров’я - для військовослужбовців строкової служби, офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом
або
формі первинної облікової документації № 095/о «Довідка №___ про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І - IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад»  - для учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти
або
формі первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого» - для інших осіб
або
формі первинної облікової документації № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)»
або
Номер електронного медичного висновку про тимчасову непрацездатність та сканкопія РНОКПП та сканкопія паспорту - для зайнятого населення
107 *   особи, місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території (крім території АРК та м.Севастополь), території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року. Розділ VIII,
п. 7
абзац 3
за результатами творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або співбесіди замість результатів НМТ (100 - 200 балів)

Для осіб, які не мають документа про ПЗСО – «Донбас-Україна»
Розділ VIII,
п. 7
абзац 3
Квота-2 (ПЗСО, НРК5) Розділ VIII
п. 11
абзац 6
у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення  якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);     1071 Документи про реєстрацію місця проживання особи, які містить відомості про реєстрацію місця проживання особи на відповідній території АБО у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях» 
108 *   особи, місцем проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території АРК та м.Севастополь, або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року. Розділ VIII,
п. 7
абзац 3
за результатами творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або співбесіди замість результатів НМТ (100 - 200 балів)

Для осіб, які не мають документа про ПЗСО – «Крим-Україна»
Розділ VIII,
п. 7
абзац 3
Квота-2 (ПЗСО, НРК5) Розділ VIII
п. 11
абзац 6
у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення  якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);     1081 Документи про реєстрацію місця проживання особи, які містить відомості про реєстрацію місця проживання особи на відповідній території АБО у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях» 
109 * * особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій станом на 01 липня 2023 року, або тимчасова окупація яких Російською Федерацією завершилась після 24 лютого 2022 року; Розділ VIII,
п. 7
абзац 4
Розділ VIII,
п. 12
абзац 1
на основі ПЗСО, НРК5
Результати НМТ або творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1)
на основі НРК6
надання рекомендації для зарахування на основі здобутого у 2023 році ступеня бакалавра, в разі вступу до того самого закладу вищої освіти (для спеціальностей, визначених у додатку 1)
Розділ VIII,
п. 7
абзац 4
Розділ VIII,
п. 12
абзац 1
Квота-2 (ПЗСО, НРК5)
+ особи, які переселилися з неї після 24 лютого 2022 року

надання рекомендації для зарахування на основі здобутого у 2023 році ступеня бакалавра, в разі вступу до того самого закладу вищої освіти (для спеціальностей, визначених у додатку 1)
Розділ VIII
п. 11
абзац 6
у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення  якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);       Документи про реєстрацію місця проживання особи, які містить відомості про реєстрацію місця проживання особи на відповідній території АБО витяг з реєстру територіальної громади, що передбачений Порядком створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265, який підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей станом на 24 лютого 2022 р. або містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі ДМС, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу, на відповідних територіях АБО у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях» 
119 * * особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) в населених пунктах, віднесених до території можливих бойових дій станом на 01 липня 2023 року;         Розділ VIII
п. 11
абзац 8
у вигляді переведення (за наявності місць на спеціальності з особливою підтримкою) на вакантні місця державного або регіонального замовлення  якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);       Документи про реєстрацію місця проживання особи, які містить відомості про реєстрацію місця проживання особи на відповідній території АБО витяг з реєстру територіальної громади, що передбачений Порядком створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265, який підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей станом на 24 лютого 2022 р. або містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі ДМС, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу, на відповідних територіях АБО у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованих територіях України, підтвердження факту проживання може здійснюватися на підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", копіях документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях» 
110 * * особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти         Розділ VIII,
п. 10
абзац 7
у вигляді переведення в обов’язковому порядку на вакантні місця державного або регіонального замовлення Незалежно від конкурсного бала:     1102 Документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий правоохоронним органом спеціального призначення,
або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
1103 Свідоцтво про народження або документи про усиновлення
111 * * діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10¹ Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи з їх числа"         Розділ VIII,
п. 10
абзац 2
у вигляді переведення в обов’язковому порядку на вакантні місця державного або регіонального замовлення Незалежно від конкурсного бала:     1111 Копія свідоцтва про смерть батька (матері)
1112 Документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення,
або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
1113 копія довідки медико-соціальної експертизи
або документ, що підтверджує зв’язок смерті із участю у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів
1114 Свідоцтво про народження
112 * * особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув (пропали безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів         Розділ VIII,
п. 10
абзац 5
у вигляді переведення в обов’язковому порядку на вакантні місця державного або регіонального замовлення Незалежно від конкурсного бала:     1121 Копія свідоцтва про смерть батька (матері)
1122 Документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення,
або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
1123 Копія довідки медико-соціальної експертизи
1124 Свідоцтво про народження
113 * * особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби         Розділ VIII,
п. 10
абзац 6
у вигляді переведення в обов’язковому порядку на вакантні місця державного або регіонального замовлення Незалежно від конкурсного бала:     1131 Копія свідоцтва про смерть батька (матері)
1132 Документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення,
або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);
1133 Копія довідки медико-соціальної експертизи
або документ, що підтверджує зв'язок смерті із виконанням службових обов'язків
1134 Свідоцтво про народження
114 * * особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю         Розділ VIII,
п. 11
абзац 2
у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення  якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX Порядку прийому) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка):     1141 Копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років
або копія довідки медико-соціальної експертизи
або копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (інваліда)
1142 Посвідчення по інвалідності
115 * * особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2)         Розділ VIII,
п. 11
абзац 3
у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення  якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX Порядку прийому) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка):     1151 Копія відповідного посвідчення, що підтверджує статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи
1152 Посвідчення по інвалідності
116 *   шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи         Розділ VIII,
п. 11
абзац 5
у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення  якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX Порядку прийому) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка):     1161 Довідка з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи (у разі неможливості подання особами, зазначеними у підпункті 3 пункту 4, довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи)
або, за відсутності довідки,  -  "Ксерокопія трудової книжки"
1162 Свідоцтво про народження
117 * * особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»         Розділ VIII,
п. 11
абзац 9
у вигляді переведення (за наявності місць на спеціальності з особливою підтримкою) на вакантні місця державного або регіонального замовлення  якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);     1171 Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
120 *   особи,які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Мінмолодьспорт України) Розділ VII,
п. 7
пп.3
абзац 3
Зараховуються оцінки по 200 балів з двох конкурсних предметів за вибором вступника                 Визначається та ведеться за окремим реєстром ЄДЕБО в модулі "Переможці олімпіад/конкурсів"

Не створюється окремий запис в модулі "Особи зі спеціальними умовами вступу"
123 *   призери та переможці чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу (у тому числі серед школярів), всесвітньої Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) Розділ VII, пункт 7 останній доданок розрахунку конкурсного бала встановлюється рівним 10 під час вступу на навчання за спеціальностями 014 «Середня освіта (Фізична культура)» та 017 «Фізична культура і спорт»               1231 Документ, що підтверджує статус призера або переможця замагань: диплом, грамота, сертифікат тощо, виданий організаторами замгань, на якому зазначено ПІБ особи, назва, дата та місце замагань, зайняте місце та результат. 
Визначається та ведеться за окремим реєстром ЄДЕБО.
Не створюється окремий запис в модулі "Особи зі спеціальними умовами вступу"
129 * * особи, яким на запит щодо можливості створення спеціальних умов для проходження НМТ, ЄВІ, ЄФВВ регламентною комісією при регіональному центрі оцінювання якості освіти надано відмову в їх створенні через відсутність організаційно-технологічних можливостей
 
Розділ VIII,
п. 6
абзац 6


Розділ VIII,
п. 6
абзац 6
на основі ПЗСО, НРК5
за результатами лише творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) (100 - 200 балів)
на основі НРК6, НРК7
за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ
(100 - 200 балів)
Розділ VIII,
п. 8
абзац 2
Квота-1 (ПЗСО, НРК5)             Підтвердження Українського центру оцінювання якості освіти про неможливість створення особливих умов
  Медична довідка (висновок, у якому зазначено про необхідність створення певних умов для проходження НМТ/ЄВІ/ЄФВВ)
130 * * особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в НМТ 2023 року / рішенням приймальної комісії відмовлено в реєстрації для участі в ЄВІ, ЄФВВ (на підставі рішення регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти, ухваленого за результатами розгляду документів вступника, здійсненого на запит приймальної комісії, що реєструє) через неможливість створення особливих (спеціальних) умов  Розділ VIII,
п. 6
абзац 4


Розділ VIII,
п. 6
абзац 4
на основі ПЗСО, НРК5
за результатами лише творчого конкурсу (для спеціальностей, визначених у додатку 1) або лише співбесіди (для інших спеціальностей) (100 - 200 балів)
на основі НРК6, НРК7
за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ
(100 - 200 балів)
Розділ VIII,
п. 8
абзац 2
Квота-1 (ПЗСО, НРК5)           1301 Медичний висновок за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання»
  Витяг з протоколу засідання регламентної комісії при РЦОЯО, у якому зазначено причину відмови 
124 *   Особи, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України     Розділ VIII,
п. 8
абзац 4
Квота-1 (ПЗСО, НРК5)             Довідкка про перебування громадянина України з числа осіб, визначених пунктом 1 частини першої статті 2 Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”, у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах
133 * * діти осіб, особи з їх числа, які в рік вступу здобули освітній рівень, на основі якого відбувається вступ, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»», внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визнаних особами, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;         Розділ VIII,
п. 11
абзац 4
у вигляді переведення (за наявності місць) на вакантні місця державного або регіонального замовлення  якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дав можливість отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом у порядку, передбаченому пунктом 5 розділу IX Порядку прийому) не більше ніж на 15 балів (на 25 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка):     1331 Копія посвідчення батька/матері постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка
або копія посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка
або копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни
або витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
або Довідка про перебування громадянина України з числа осіб, визначених пунктом 1 частини першої статті 2 Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”, у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах
1333 Свідоцтво про народження
138 * * діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей)         Розділ VIII,
п. 11
абзац 10
у вигляді переведення (за наявності місць на спеціальності з особливою підтримкою) на вакантні місця державного або регіонального замовлення  якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 15 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка);     1381 Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї;
або
посвідчення батьків багатодітної сім'ї
або
посвідчення матері-героїні
139 * * особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;         Розділ VIII,
п. 10
абзац 4
у вигляді переведення в обов’язковому порядку на вакантні місця державного або регіонального замовлення Незалежно від конкурсного бала:     1391 Копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності
1392 Копія свідоцтва про смерть батька (матері)
1393 Свідоцтво про народження
125 * * діти загиблих (померлих) осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України         Розділ VIII,
п. 10
абзац 3
у вигляді переведення в обов’язковому порядку на вакантні місця державного або регіонального замовлення Незалежно від конкурсного бала:     1391 Документ, що пітверджує факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України
1392 Копія свідоцтва про смерть батька (матері)
1393 Свідоцтво про народження
141   * вступники для здобуття вищої освіти ступеня магістра на основі НРК7, для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (крім спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») Розділ VII,
п. 5
пп. 3
абзац 6
замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови, замість результатів ЄФВВ - результат фахового іспиту

мотиваційний лист (тільки для спеціальностей, визначених у додатку 1);
                Не створюється окремий запис в модулі "Особи зі спеціальними умовами вступу"
142 * * особи, які можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення за рішенням конкурсної комісії           Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб         Підтерджуючий документ з рішенням конкурсної комісії. При вступі не використовується!
відсутня   * військовослужбовці, поліцейські, рятувальники, особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби при вступі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти (тільки під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7) Розділ VIII, пункт 6 Співбесіда з іноземної мови замість ЄВІ та/або фахового іспиту замість ЄФВВ на основі НРК6 або НРК7 Розділ VIII, пункт 6               Не створюється окремий запис в модулі "Особи зі спеціальними умовами вступу".
За необхідності - сформуйте звернення до МОН з типом "[Здобувачі освіти] Запит на створення картки здобувача"