Як вступнику підтвердити свій вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування?

Шановні вступники!

Підставою для зарахування особи на навчання є:

 1. Підтвердження місця навчання в е-кабінеті;
 2. Виконання вимог до зарахування;
 3. Укладення договору про навчання (за участю батьків або законних представників — для неповнолітніх встуників).

Після надання рекомендацій до зарахування, потрібно підтвердити свій вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти. 

Це можна зробити наступним чином:

При вступі на бюджет: 

Крок 1. Підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП); 

Крок 2. Надіслати сканкопії документів на пошту приймальної комісій ВНМУ ім. М.І. Пирогова з накладанням КЕП.

При вступі на контракт:

Перший спосіб

Крок 1. Підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП); 

Крок 2. Надіслати сканкопії документів на пошту приймальної комісій ВНМУ ім. М.І. Пирогова з накладанням КЕП.

Другий спосіб

Надати особисто до приймальної комісії ВНМУ ім. М.І. Пирогова копії необхідних документів та підписати роздруковану заяву на вступ. Копії всіх необхідних документів завіряються працівниками приймальної комісії при наявності оригіналів.

УВАГА!

Шановні вступники, просимо дотримуватися наступних вимог при формуванні та відправлені електронних документів на пошту приймальної комісії, а саме:

 1. Лист повинен містити ОДИН файл з накладеним Електронним Цифровим Підписом (далі ЕЦП) – це може бути АБО pdf-файл з усіма документами разом, АБО архів формату zip/rar який містить сканкопіії документів окремо.
 2. PDF-файл або архів повинен містити назву у вигляді повного прізвища, ім`я та по-батькові вступника, наприклад: «Пирогов_Микола_Іванович.pdf» або «Пирогов_Микола_Іванович.rar».
 3. Після накладання ЕЦП, файл повинен бути у загальноприйнятому, державному форматі .p7s наприклад, «Пирогов_Микола_Іванович.p7s»). 

Інші формати не приймаються!

 1. У темі листа потрібно зазначити – ПІБ вступника без скорочень та позначок, спеціальність на яку вступник подає документи і форму навчання.
 2. До тексту листа потрібно прикріпити файл з накладеним ЕЦП, і зазначити у тексті листа актуальний номер телефону для швидкого контакту представника відбіркової комісії зі вступником – у разі виникнення додаткових питань.

Звертаємо увагу, що у разі недотримання даних вимог документи не будуть братися до опрацювання, а лист буде залишено без розгляду!

Перелік документів які необхідно додати:

 1. Документ, що посвідчує особу. У разі подачі ID-картки – паперовий витяг з Єдиного державного демографічного реєстру.
 2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного коду). 
 3. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього.
 4. Сертифікат (сертифікати) НМТ/ЗНО та інформаційна картка (з балами НМТ/ЗНО).
 5. Військово-обліковий документ (для військово-зобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 6. Заява на вступ сформована у особистому кабінеті (потрібно роздрукувати, заповнити, підписати та відсканувати)
 7. Заповнити анкету вступника https://forms.gle/LYR392dsowLNgkZV8
 8. Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсі та/або спеціальні умови на здобуття вищої освіти за кошти бюджету.
 9. Кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см - 4 шт

Завірені КЕП (ЦЕП) сканкопії документів надсилати на електронну пошту приймальної комісії:abiturient@vnmu.edu.ua

Відеоінструкція для підтвердження вибору місця навчання

Як отримати електронний підпис?

Онлайн сервіс створення кваліфікованого електронного підпису

Онлайн сервіс перевірки кваліфікованого електронного підпису