АЛГОРИТМ

дій вступника, який претендує на навчання для здобуття вищої освіти

у ВНМУ ім. М.І. Пирогова за спеціальними умовами участі у конкурсному відборі у вигляді співбесіди на навчання на основі ПЗСО або НРК5.

 

  1. Вступник реєструє «Особистий кабінет вступника» (https://vstup.edbo.gov.ua (з 1.07.2023 року)) в базі ЄДЕБО;

 

  1. Вступник реєструється на вступний іспит (співбесіду) в «Особистому кабінеті вступника»;

 

  1. Вступник отримує на електронну адресу, вказану під час реєстрації в ЄДЕБО листа зі зразком заяви на співбесіду;

 

  1. Роздруковану, заповнену та підписану заяву та скановані копії документів, які підтверджують право на участь у співбесіді вступник підписує за допомогою КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ (КЕП) та надсилає на електронну пошту приймальної комісії ЗВО Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (abiturient@vnmu.edu.ua);

 

  1. Вступник отримує повідомлення на зазначену під час реєстрації адресу електронної пошти, в якому вказані дата, час та місце проведення вступного випробування;

 

  1. Вступник має з’явитись у вказаний термін до вказаної локації (згідно інформації, отриманої у повідомленні, див. пункт 5), при собі має мати документи що засвідчують особу вступника;

 

  1. Кінцевий термін подачі заяви та підтверджуючих документів на вступ за спеціальними умовами участі у конкурсному відборі на навчання за результатами співбесіди для вступників, які претендують на навчання за бюджетні кошти – 10.07.2023 року, та які претендують на навчання на контрактній основі – 25.07.2023 року.