Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році (наказ МОН України)